Jdi na obsah Jdi na menu
 


BÁJNÍ DRACI – hrůzná stvoření z dávnověku?

 

Již celá tisíciletí si lidstvo vypráví mýty a legendy o dracích. Je možné, že se za nimi skrývá reálné jádro? K tomuto tvrzení nahrává fakt, že v historii neexistuje prokazatelné období, kdy by si draky někdo vymyslel. Když se nad tímto tématem hlouběji zamyslíme, lidstvo ještě nikdy nežilo bez draků…

DĚS PŘENÁŠEJÍCÍ SE GENETICKOU PAMĚTÍ?

Německý paleontolog Edgar Decqué a americký astronom Carl Sagan mají v tomto tématu překvapivě jasno. Prohlásili, že pronikavost dračích mýtů v lidových legendách mnoha kultur pravděpodobně není náhodná. Draci jsou podle nich jakousi zkamenělou vzpomínkou, přenášenou genetickou pamětí od našich předchůdců, kteří žili v éře dinosaurů.
Co když to ale nejsou vzpomínky od našich opičích předků, ale od lidí? Mohl člověk dinosaury ještě zažít?…

DINOSAUŘI, DRACI SOUČASNOSTI

…Mezi ťápotami dinosaurů pocházejících z křídy se nacházejí ohromné stopy ještěra, jehož váha se odhaduje na 70 tun. Současně s nimi jsou ale nalezeny i jiné stopy, které by tam neměly co dělat – lidské stopy!
Draků není jen plný středověk, nacházíme je i na malbách z dávného pravěku. Například uvedu malbu v dnes zatopené jeskyni v okolí mysu Morgiou v jižní Francii. Tady se na zdi jeskyně skví malba plesiosaura, její stáří je stanoveno na 18 000 – 27 000 let. Mohli se lidé s těmito vodními ještěry potkat? Žijí ještě v mořích či jezerech dodnes?

DRACI JAKO MAGICKÁ ZVÍŘATA

Na dracích je mnohem více zajímavého, než jen jejich fyzická existence. Ve skutečnosti jde o nádherné duchovní bytosti. Pro některé národy jsou ovšem pouze symbolem. Pro křesťany se stali symbolem zla, pekelného života a pohanství. Naopak pro Čínu byli vždy symbolem přírodní energie.
V Číně nalezneme i jasnou definici dračí síly. Má jít o nejmocnější energii ze všech. Velké množství se jí údajně nachází v horách. Dračí síla, je-li probuzena, působí prý přímočaře a je proto nebezpečná, správně použitá však přináleží vládcům a je zdrojem štěstí. K drakovi patří rovné linie, proto je čínská architektura plná jemných křivek, které měli dračí energii usměrňovat a nepřivolávat.
V Evropě tomu bylo v otázce víry v draky úplně jinak. Za nadvlády pohanské víry národy jako například Keltové a Vikingové draky uctívali jako magická a silná stvoření, nebo dokonce jako své bohy. Vždyť vikingské válečné lodě měli na přídi často dračí hlavu, aby polekali nepřátele a vyjádřili svou strašlivou sílu.
Jakmile se ale na vrchol dostalo křesťanství, začalo lidstvo v dracích vidět ztělesnění zla, zplozence pekla. Začaly se šířit legendy o odvážných rytířích, kteří zabíjeli draky jako na běžícím pásu a i ostatní lidé tyto myšlenky rychle převzali. Z draků překypujících moudrostí a energií se v myšlenkách člověka odporní a zlí tvorové mající jediný cíl – sežrat co nejvíce lidí. V dnešní době už ale naštěstí draky bereme znovu jako vznešené nadpřirozené bytosti, které není potřeba zabít, ale naopak – dozvědět se o nich co nejvíce.

JAK VYPADAJÍ DRACI?

Málo otázek o dracích je tak rozporných jako ta, jak vlastně vypadají. Prvotně bychom se měli zamyslet nad tím, jestli budeme draky brát jako astrální nebo hmotné bytosti. Jako astrální bytosti bychom se s draky mohli potkávat pouze v astrální sféře (to je sféra, ve které se nacházejí duchové, andělé…), což ale velmi stěžuje naši snahu o popsání jejich podoby, protože málokdo dokáže do astrální sféry cestovat a není jasné, zda jsou tito lidé věrohodní. Pokud se ale shodneme na tom, že jsou draci hmotní, tedy fyzičtí tvorové, je otázka o jejich podobě již snadnější. I přesto je ale mnoho různorodých popisů očitých svědků, které si navzájem odporují. Je tedy otázkou, jestli si všichni vymýšlejí, nebo zda opravdu existuje tolik různých podob draků. Nyní se vám budu snažit popsat alespoň ty nejznámější z nich…
- Evropští draci – tohohle draka si každý hned vybaví. Je to takový typický pohádkový drak. Vypadá jako obrovský ještěr s širokými blanitými křídly, s protáhlou tlamou, plnou dýkovitých zubů, chrlící na útočníky oheň. Na konci těla má obvykle dlouhý ocas, někdy plný ostnů.
- Čínský drak – tento drak typický pro Činu mívá dlouhé tělo plynule navazující na ocas. Hlava je obvykle k poměru k tělu veliká a má na vrcholu často rohy. Není neobvyklé, že čínský drak má hlavy dvě, nebo že z jedné hlavy vyrůstají dvě těla. Většinou nemá křídla, ale i tak dokáže létat – levituje ve vzduchu.
- Africký drak – tito draci nejsou moc známí a mají často mnoho podob. Není ani jisté, jestli jde o draky, někteří jsou spíše popisováni jako veliké kočky s ještěřími ocasy nebo jako přerostlí červi.
Samozřejmě že draků je mnohem více, tito jsou jenom ti nejzajímavější a nejznámější.
Rysy v podobách draků:
- Hlava: většinou je mohutná s širokou tlamou, ale není to pravidlem. Někteří draci mají více hlav, jako známí pohádkoví draci. Většinou mají ale jen jednu nebo dvě hlavy. Drak Leviathan například vypadá jako had s hlavou na každém konci těla.
- Tělo: dračí tělo je většinou mohutné a je viditelně odděleno od ocasu, někteří draci mají ale spíše trup spíše hadovitý a souvislý. Je pokryto šupinami, srstí nebo dokonce peřím.
- Končetiny: z trupu vyrůstají buď přímo pod tělo, nebo z těla jakoby vybočují, podobně jako nohy ještěrek. Většinou jsou ukončeny drápy. Někdy jsou přední končetiny kratší než zadní, může to být proto, že se draci při vzlétání odrážejí zadními. V některých případech končetiny úplně chybí, jako je to u afrických draků nebo u Leviathana.
- Křídla: jsou asi nejnápadnější částí na dracích, možná i proto je překvapivé, že u některých draků chybí. U Evropských draků je nalezneme téměř vždy, u asijských naopak prakticky vůbec. Křídla mohou být blanitá nebo porostlá peřím. Někteří draci mají dokonce šupinaté tělo, ale křídla porostlá peřím.
- Ocas: jak už jsem podotkla, někdy jde jasně rozpoznat, kde končí tělo a kde začíná ocas, u některých druhů je to takřka nemožné. Dračí ocas slouží k obraně a k usměrňování letu. Je většinou mohutný, aby jím drak mohl švihat. Někdy je porostlý ostny, aby byla obrana dokonalejší.

MAGICKÉ SCHOPNOSTI DRAKŮ

Drakům jsou připisovány mnohé magické schopnosti, některé jsou až nadpřirozeně fantazijní. Tady jsou některé z nich:
- Krev – dračí krev měla být něco jako elixír věčného života. Kdo se jí napil nebo se v ní vykoupal, byl praktický neporazitelný. Krev draků měla také hojné použití ve starověkém léčitelství a čarodějnictví.
- Dračí drahokam – tento dračí drahokam, nebo také dračí kámen se nacházel v hlavě draka a bylo velmi těžké ho získat. Musel být z hlavy vyříznut ještě před smrtí draka, jinak ztrácel své magické schopnosti a svou magickou tvrdost. Tyto kameny nosili na svém krku králové, i když nikdo ještě nenašel způsob, jak je vybrousit.
- Kůže – dračí kůže je hojně pokrytá tvrdými šupinami, které nepropustí oheň ani šíp či meč. Byl to proto ten nejlepší materiál na štíty či brnění.
- Telepatie – draci se mezi s sebou dorozumívali pomocí telepatie. Mohli takto ale komunikovat i s jinými živočišnými druhý. Mohli si takto posílat i „snímky“ prostředí, ve kterém se právě nacházejí.
Draci…dávná stvoření z dob, kdy lidské pokolení ještě nepoznalo světlo světa a kdy se na zemi rodil první život. Tato stvoření sbírající své znalosti od počátku věků oplývají nekonečnou moudrostí a nadpozemskou silou. Navždy zůstane věčná otázka, která možná ani nebude zodpovězena – je toto vše pravda, nebo jen legenda?